DMA


DMA Internet services
Amsterdamtel: 06 111 48419
e-mail: info@dma.nl

HomeOver DMADienstenSupportPolicy'sReferentiesLinksInfoContactWebMail

Info

Een website ontwikkelen
- Projectorganisatie
- Conceptueel Ontwerp
- Functioneel Ontwerp
- Technisch ontwerp
- Grafisch ontwerp
- Realisatie en Implementatie
- Testen
- Evaluatie
- Communicatie
- Presentatie
Standaard bannerformaten
Second Life
The Dogon code
Zeitgeist
De Duva
Krulletjes
7 sided form and the heart vortex
Learn how to drive your chariot
The Fool
The Exponential Function
Sonnet 146
The Code of Chivalry
It is the sun.
Reading Viracocha!
we weten veel he
Sources
True Majority
Kopie van ...
Weer bericht
Twaalf dagen
Hoe maak je een online formulier.
- FormMail handleiding
- FormMail bedankt
- FormMail Fout
ik wil weten
Sonnet 116
Nasa & the Moon
Toeval bestaat niet
20ste Eeuw Relationele wiskunde
Google lively
Het kiezen van een velig wachtwoord
Computer related acronyms
KPN gooit mailservers dicht


    

Evaluatie

Na het testen van de ontwikkelde website vindt er een evaluatie plaats, eventueel resulterend in een advies omtrent acceptatie. Ook het testproject zelf wordt geëvalueerd en er worden conclusies getrokken voor de toekomst. De gegevens die hier beschikbaar komen worden vastgelegd in een evaluatierapport. Tevens kan men besluiten tot het inrichten van een structurele monitoring van de website. Dit laatste omvat het controleren van een correcte werking van de website nadat deze in productie is genomen. Daarbij wordt met name gelet op continuïteit, performance en de correcte werking van hyperlinks. Continuïteit om te bewaken dat de toepassing operationeel is en performance omdat deze achteruit kan gaan als gevolg van overbelasting van uw website. U kunt zelfs besluiten de performance van uw Internet Hosting Provider hierbij te betrekken.

Beheer en Onderhoud

Om blijvend gebruik te maken van uw website en de onderliggende informatiesystemen is een goede inrichting van beheer en onderhoud van groot belang. Immers, als u het beheer en onderhoud niet goed inricht kan dit niet alleen desastreuze gevolgen hebben voor performance van uw website maar ook voor uw interne bedrijfsprocessen. Uit de praktijk blijkt dat er veel problemen ontstaan met websites doordat het aspect toekomstig onderhoud weinig tot geen aandacht krijgt binnen het ontwikkeltraject. Als er al over onderhoud wordt nagedacht dan ligt de nadruk met name op het technische vlak (het in de lucht houden van de website)

Een website heeft echter een hoog communicatief karakter, waardoor het aanpassen van de content (functioneel beheer)van wezenlijk belang is. Doordat organisaties zich onvoldoende bewust zijn van de invulling van het beheer en onderhoud en er geen middelen voor worden vrijgemaakt, zie je veelvuldig dat websites niet up-to-date zijn. Er vinden niet voldoende updates plaats en ook het applicatiebeheer (het beheren van de technische infrastructuur van de website)

Om een goede beheer en onderhoud organisatie in te richten is het zeer aan te bevelen om een scheiding aan te brengen tussen de website en de onderliggende applicaties. Hierdoor wordt het communicatieve karakter van een website sterker benadrukt, terwijl de applicaties meer het karakter behouden van de overige bedrijfsprocessen. Taken en verantwoordelijkheden (ten aanzien van beheer en onderhoud) kunnen op deze manier eenduidiger worden bepaald. In het algemeen zijn de volgende drie vormen van beheer te onderscheiden:

Functioneel beheer

Verzorgt vanuit de gebruikersorganisatie de instandhouding van de functionaliteit van de applicaties en de aansturing en ondersteuning ervan binnen de gebruikersorganisatie.

Applicatiebeheer

Verzorgt de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de databases. Dit betreft het feitelijke beheer en onderhoud van het informatiesysteem.

Technisch beheer

Verzorgt de instandhouding van de operationalisering van het informatiesysteem. Dit betreft het feitelijk draaien op computers binnen het rekencentrum.