DMA


DMA Internet services
Amsterdamtel: 06 111 48419
e-mail: info@dma.nl

HomeOver DMADienstenSupportPolicy'sReferentiesLinksInfoContactWebMail

Info

Een website ontwikkelen
- Projectorganisatie
- Conceptueel Ontwerp
- Functioneel Ontwerp
- Technisch ontwerp
- Grafisch ontwerp
- Realisatie en Implementatie
- Testen
- Evaluatie
- Communicatie
- Presentatie
Standaard bannerformaten
Second Life
The Dogon code
Zeitgeist
De Duva
Krulletjes
7 sided form and the heart vortex
Learn how to drive your chariot
The Fool
The Exponential Function
Sonnet 146
The Code of Chivalry
It is the sun.
Reading Viracocha!
we weten veel he
Sources
True Majority
Kopie van ...
Weer bericht
Twaalf dagen
Hoe maak je een online formulier.
- FormMail handleiding
- FormMail bedankt
- FormMail Fout
ik wil weten
Sonnet 116
Nasa & the Moon
Toeval bestaat niet
20ste Eeuw Relationele wiskunde
Google lively
Het kiezen van een velig wachtwoord
Computer related acronyms
KPN gooit mailservers dicht


    

Testen

Bij ontwikkeltrajecten van websites werken projectgroepen vaak zonder een echte methodiek. Dit vanwege de korte time-to-market. De specificaties van de te ontwikkelen applicaties zijn dan ook vaak niet op het niveau dat er goed getest kan worden. Vaak leidt dit tot het globaal omschrijven van de specificaties binnen een algemeen plan van aanpak. Ook komt het voor dat concepten zonder documentatie, direct worden gerealiseerd. Dit komt de werking en het beheer en onderhoud van uw website niet ten goed.

In al deze situaties is het van groot belang dat een testteam vroegtijdig 'aangehaakt' wordt bij het ontwikkelproject. Op deze manier kan de kennis worden verzameld die nodig is om een goed beeld te verkrijgen van de doelstellingen van het project. Ook kan op deze manier in een vroeg stadium worden aangegeven waar de wensen en de realisatie eventueel uiteenlopen. Het testen opzich is een continue en dynamisch proces en vraagt een grote flexibiliteit van de testers. Zeker als u weet dat in een gemiddeld traject zo'n 25% van de vooraf bepaalde eisen wijzigt gedurende de systeemontwikkeling.

Om een website goed te testen maakt het testteam gebruik van een aantal specifieke testtechnieken. Wel is het noodzakelijk om, door de unieke randvoorwaarden die het internet stelt, dieper in te gaan op de materie. Dit kan er toe leiden dat het noodzakelijk wordt om specialistische ondersteuning binnen het testteam te betrekken. De testtechnieken die worden ingezet binnen een project zijn:

 • Syntactische test (interactieve elementen)
 • Dataflowtest (interfaces)
 • Regressietesten (aanpassingen tijdens het project)
 • Performancetest (responsetijden)
 • Beveiligingstest (bescherming gegevens)
 • Bruikbaarheidstest (gemak van de website)
 • Betrouwbaarheidstest (foutbestendigheid)

Fasering van een testproject:

 • Planning en beheer (opstellen testplan)
 • Voorbereiding (beoordeling systeem documentatie – inrichten testomgeving)
 • Specifcatie (opstellen testgevallen)
 • Uitvoering (uitvoeren van de tests)
 • Afronding ( overdracht testdocumentatie tbv. monitoring)