DMA


DMA Internet services
Amsterdamtel: 06 111 48419
e-mail: info@dma.nl

HomeOver DMADienstenSupportPolicy'sReferentiesLinksInfoContactWebMail

Info

Een website ontwikkelen
- Projectorganisatie
- Conceptueel Ontwerp
- Functioneel Ontwerp
- Technisch ontwerp
- Grafisch ontwerp
- Realisatie en Implementatie
- Testen
- Evaluatie
- Communicatie
- Presentatie
Standaard bannerformaten
Second Life
The Dogon code
Zeitgeist
De Duva
Krulletjes
7 sided form and the heart vortex
Learn how to drive your chariot
The Fool
The Exponential Function
Sonnet 146
The Code of Chivalry
It is the sun.
Reading Viracocha!
we weten veel he
Sources
True Majority
Kopie van ...
Weer bericht
Twaalf dagen
Hoe maak je een online formulier.
- FormMail handleiding
- FormMail bedankt
- FormMail Fout
ik wil weten
Sonnet 116
Nasa & the Moon
Toeval bestaat niet
20ste Eeuw Relationele wiskunde
Google lively
Het kiezen van een velig wachtwoord
Computer related acronyms
KPN gooit mailservers dicht


    

Grafisch ontwerp

Het concept en functioneel ontwerp van de website vormen samen met de creatieve briefing de basis van de volgende fase, het grafisch ontwerp. In een creatieve briefing worden de randvoorwaarden geformuleerd waaraan de visuele presentatie van uw website is gebonden. Deze randvoorwaarden hebben onder meer betrekking op uw doelgroepen, corporate imago en marktpositie.

Tijdens het grafisch ontwerp is het relevant dat alle opgedane kennis, die in de voorafgaande fases is opgedaan, wordt vertaald in een passende visuele beeldvorming. Dit vertaalmoment is erg belangrijk, immers u wilt als opdrachtgever een goed gevoel krijgen bij het beeld van de website waarmee u zich wilt onderscheiden. In de praktijk komt het er op neer dat het webdesignbureau u twee of drie voorstellen doet waaruit u een keuze kunt maken. Binnen deze voorstellen krijgt u een aantal voorbeeldschermen gepresenteerd van de verschillende onderdelen van uw website (homepage, invulformulieren, winkelwagentje etc) Een combinatie van de verschillende voorstellen is nu nog mogelijk.

Binnen het grafisch ontwerp staat het begrip 'Usability' centraal. Blijkt uw website uiteindelijk niet zo gebruikersvriendelijk te zijn, dan zal zich dat vertalen in een lager rendement. Oftewel door een goede usability rendeert uw website beter en kan de kwaliteit ervan worden vastgesteld en verbeterd. Om tot de juiste usability te komen is het belangrijk om de volgende onderwerpen goed onder de loep te nemen:

Vormgeving

Via de vormgeving kan uw website zich onderscheiden van uw concurrenten. Het is hierbij van belang dat de vormgeving één op één aansluit bij de uitstraling van uw bedrijf. Een grafisch vormgever zorgt voor een consistente en duidelijk vormgegeven navigatie, buttons, logo's en artwork. Uiteindelijk zullen al deze componenten samen moeten leiden naar een duidelijke en rustige website. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat vormgeving niets zegt over de kwaliteit van de geboden informatie.

Navigatie

Een belangrijk onderdeel binnen het grafisch ontwerp is het weergeven van de gehanteerde navigatiestructuur binnen uw website. De logica van deze navigatie hangt af van de aard en het niveau van uw doelgroep. Over het algemeen geldt wel dat de informatie via de navigatie zo ontsloten moet worden dat de bezoeker altijd weet:

 • waar hij vandaan komt;
 • waar hij zich bevindt;
 • en waar hij naar toe kan.

Binnen de (boom)structuur van een website zijn een aantal lagen te onderscheiden. Als vuistregel geldt dat dit aantal zo klein mogelijk moet zijn: 2, 3 of 4 lagen is eigenlijk het maximum. Liever een brede structuur dan en een structuur die tot 15 lagen diep gaat. Mocht u toch kiezen voor een diepere website, dan is het belangrijk om de dieperliggende informatie te 'ontsluiten' op hoger niveau. Voordeel hiervan is dat bezoekers van uw website al in een vroeg stadium kunnen beoordelen of deze informatie voor hen relevant is.

De weergegeven menubalk mag aantrekkelijk zijn, maar moet altijd het doel van de informatievoorziening dienen. Ze moet voor zich spreken en de lading dekken. Zorgt u er dus voor dat de menu's en knoppenbalken op de doelgroepen zijn toegesneden en direct duidelijk maken wat het doel is. Ook het toevoegen van een zoekmachine en een sitemap verhogen de usability van uw website.

Content

U kunt grafisch een imponerende website hebben, het ontbreken van goede op de doelgroep afgestemde teksten, zal de performance van uw website geen goed doen. Het schrijven van teksten voor het beeldscherm is een specialisme. Mensen lezen teksten van het beeldscherm anders dan teksten vanaf papier. Internetsurfers 'scannen' namelijk uw teksten op het beeldscherm, waarbij snel van pagina tot pagina wordt geklikt, uw bezoeker neemt weinig tijd om al uw teksten te lezen. Hieronder volgt een stappenplan die veel ervaren webredacteuren hanteren om tot de juiste webcontent te komen:

 • Bepaal uw doel en doelgroep
 • Bepaal de informatie die u wilt opnemen
 • Stel de structuur van de webpagina vast
 • Schrijf een kop en de 'lead'(= korte samenvatting die 'smaakt naar meer')
 • Schrijf de overige tekstblokjes
 • Breng interne en externe links aan
 • Controleer de gehanteerde stijl
 • Maak uw tekst vindbaar
 • Controleer uw tekst én techniek
 • Publiceer

Om de aanlevering van content te stroomlijnen is het handig om een interne publicatie-instructie op te stellen. In deze instructie stelt u alle noodzakelijke voorwaarden op waaraan tekstuele en grafische elementen moeten voldoen. Vragen over 'in welk format de teksten moeten worden aangeleverd?' en 'is de tekst gebonden aan een maximale lengte?' worden hierin beantwoord.