DMA


DMA Internet services
Amsterdamtel: 06 111 48419
e-mail: info@dma.nl

HomeOver DMADienstenSupportPolicy'sReferentiesLinksInfoContactWebMail

Info

Een website ontwikkelen
- Projectorganisatie
- Conceptueel Ontwerp
- Functioneel Ontwerp
- Technisch ontwerp
- Grafisch ontwerp
- Realisatie en Implementatie
- Testen
- Evaluatie
- Communicatie
- Presentatie
Standaard bannerformaten
Second Life
The Dogon code
Zeitgeist
De Duva
Krulletjes
7 sided form and the heart vortex
Learn how to drive your chariot
The Fool
The Exponential Function
Sonnet 146
The Code of Chivalry
It is the sun.
Reading Viracocha!
we weten veel he
Sources
True Majority
Kopie van ...
Weer bericht
Twaalf dagen
Hoe maak je een online formulier.
- FormMail handleiding
- FormMail bedankt
- FormMail Fout
ik wil weten
Sonnet 116
Nasa & the Moon
Toeval bestaat niet
20ste Eeuw Relationele wiskunde
Google lively
Het kiezen van een velig wachtwoord
Computer related acronyms
KPN gooit mailservers dicht


    

Hoelang duurt 1 dag?


deels ontleend aan http://www.theknowingway.com/store/product_info.php?products_id=35

Dag één

Gedurende de eerste dag gaan we de fysieke wereld heel anders zien. We zullen we verbaasd zijn als alles begint te stralen in de meest bijzondere kleuren. Het begint met elektrische apparatuur: hoe meer stroom er doorheen gaat, hoe eerder we die energie gaan zien als een gekleurde wolk om het snoer en om het apparaat. Maar even later beginnen ook niet-elektrische voorwerpen licht uit te stralen. Ook om mensen, dieren en planten begin je prachtige regenboog-effecten te zien. Met name bij mensen kunnen die kleuren zeer dynamisch zijn. Als men innerlijk nog met allerlei dingen worstelt, dan zul je dat aan de kleuren in de aura kunnen zien.

Dag twee en drie

Je begint te ontdekken dat gedachten zich willen gaan manifesteren. Alles wat je denkt krijgt effect. Als je bijvoorbeeld bij een bloem staat en je zou willen dat die eindelijk eens ging bloeien, dan zul je merken dat  ook heel snel gaat gebeuren. Gedachten zijn altijd al krachten geweest en nu worden ze niet alleen zichtbaar als energie, maar gaan ze ook nog eens gevolgen krijgen. In feite is dat altijd al zo geweest, maar de invloed was op een dusdanig niveau, dat we dat nauwelijks merkten. Toch is dat niet nieuw: mensen kunnen al heel lang voorwerpen verplaatsen met hun gedachten, of iemand op afstand (bv. Via een foto) genezen. En wat dacht je van voodoo? We zullen nu heel snel moeten afleren negatief te denken, want ten eerste kan iedereen dat aan je zien in je aura en ten tweede zal het onmiddellijk gevolgen gaan krijgen.

Heel veel mensen zullen tijdens deze twee dagen afhaken en de rest van de twaalf dagen grotendeels bewusteloos doormaken. Het zijn de mensen die leiden aan innerlijke conflicten. Zowel op het fysieke vlak als op het emotionele en sociale vlak wordt het steeds moeilijker. Er komt weerstand tegen het hele gebeuren, er komt angst en iets moet de schuld krijgen van die problemen. Het zijn de mensen die zich verschuilen achter regeltjes, de mensen die denken in termen als “voor wat, hoort wat”, mensen die liefde niet zonder hormonen kunnen zien, mensen die altijd voorwaarden stellen, die nooit genoeg geld of goederen hebben, de mensen die snel naar de wapens grijpen als ze zich bedreigd voelen, mensen die geen fysiek contact durven maken, die bang zijn om zomaar te knuffelen, met wie dan ook.

Dag vier

De waarneming van de dimensionaliteit gaat veranderen. Gevoelens van strijden, twijfelen, oordelen en vergelijken gaan verdwijnen. Elke concentratie op de toekomst of het verleden zal leiden tot het besef van aanwezig zijn in het hier en nu.

Dag vijf

Je begint je te realiseren dat je oude leefwereld, datgene wat je altijd “realiteit” noemde, eigenlijk niet meer dan een droomwereld was. Je wordt je bewust van alle lagen van de manifeste werkelijkheid en hebt daarin geen beperking: ruimte zonder tijd en absolute vorm.

Aan het eind van deze dag zal je DNA door de nieuwe trillingsfrequentie in het etherische lichaam en het omringende plasma-veld beginnen te veranderen. Één van de effecten daarvan zal zijn dat je fysieke lichaam niet langer zal reageren op het genetisch geheugen. Ook zullen de zeven energiecentra’s (je chakra’s) het belangrijkste orgaanstelsel worden. Alle andere organen (behalve hart, longen en maag) zullen geleidelijk aan minder actief worden. De behoefte aan eten zal steeds minder worden, evenals de behoefte aan bewusteloze slaap.

Dag zes

Op deze dag zul je volop bezig zijn met het wennen aan al die veranderingen. Je gaat ontdekken dat je met je gedachten (je verbeelding, je creativiteit) een heleboel dingen kunt doen en dat je daar ook steeds minder middelen voor nodig bent. Je gedachten drukken zich uit als materie en daarmee klaar je de meeste klussen. Een grenzeloze wereld gaat voor je open

Dag zeven

Je zintuiglijke waarnemingen gaan verschuiven naar een intuïtieve helderziendheid. Een ongekende sensatie ontstaat wanneer je ervaart dat de fragmenten van alle zielen van vroegere, huidige en toekomstige incarnaties zich verenigen tot één wezen. Er ontstaat een perfecte combinatie van lichaam, denken en geest.

Dag acht en negen

Op deze dagen zal een groep mensen die nog steeds bij hun volle bewustzijn is en een verlangen ervaart om behulpzaam te zijn, aan het werk gaan om de inmiddels bewusteloos geworden mensen te gaan helpen. Hun intentie is bijzonder zuiver en dient maar één doel: zoveel mogelijk zielen uit hun conflict halen en alsnog bij dit proces betrekken, voordat die twaalf dagen om zijn. Daarnaast zullen deze mensen in staat zijn om vrijwel elke ziekte te genezen.

Dag tien

Diegenen die in het begin bewusteloos zijn geraakt, zullen nu geleidelijk aan beginnen te ontwaken. Ze zullen boos en verward zijn als ze ontdekken dat er zoveel is veranderd en dat zelf niet hebben meegemaakt. Ze zullen verklaringen eisen en daarnaast proberen hun oude leven en denkpatronen weer op te pakken. Maar dat zal erg moeilijk worden in een wereld die zo ingrijpend is veranderd en waarin eigenlijk alleen nog maar ruimte is voor liefde, mededogen en voor hen onbegrijpelijke creërende vermogens.

Dag elf

Op deze dag zul je, je bewust zijn van je uiteindelijke missie en wat er allemaal mogelijk is voor de mensheid. Je zult een begin gaan maken met het verwerkelijken van die missie.

Dag twaalf

Een gedenkwaardige feestdag: we stappen definitief over van het oude vissentijdperk naar het watermantijdperk. Hoera: eindelijk bevrijd van die beperkende 3D-wereld