DMA


DMA Internet services
Amsterdamtel: 06 111 48419
e-mail: info@dma.nl

HomeOver DMADienstenSupportPolicy'sReferentiesLinksInfoContactWebMail

    

Password Policy

Passwords dienen minimaal 8 characters te bevatten.
Passwords dienen minimaal 1 cijfer te bevatten.
Passwords dienen minimaal 1 non-alfanumerieke waarde te bevatten (bv: !@#$%^&*)
Passwords mogen niet gelijk zijn aan usernamen of domeinnamen.
Passwords die niet voldoen aan de policy worden zonder melding geweigerd.

Passwords have a minimum of 8 characters.
Passwords contain at least 1 numeric character (1234567890).
Passwords contain at least 1 non-alphanumeric character (!@#$%^&*)
Passwords may not be equal to user names or domain names.
Passwords that do not comply are refused without reason.

"Het kiezen van een veilig wachtwoord" kan u hierbij helpen.